System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN – N 18001 /OHSAS 18001

Norma PN-N-18001 ma na celu działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. Działania te są ściśle scalone z systemem zarządzania wdrożonym w tych organizacjach. Wdrożenie tego systemu, jego utrzymywanie i doskonalenie umożliwi organizacji wykrywanie ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń.
Wypracowanie sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.

Korzyści :
• zmniejszanie ilości wypadków przy pracy, oraz skutków wypadków i chorób zawodowych,
• użyteczna i czytelna ocena ryzyka zawodowego,
• zapobieganie zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
• dostosowanie do wymagań prawnych w zakresie BHP,
• zwiększenie wydajności i jakości pracy.
Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
zgodnych z wymaganiami PN -N 18001

Zainteresowanych przygotowaniem oferty zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Karpacz
tel. 41 344 35 26
tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl