DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA Agnieszka Karpacz to firma szkoleniowo – wdrożeniowa która opiera swoją działalność przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu. Działamy na rynku od stycznia 2007 roku.

Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski a nasi konsultanci i trenerzy to grupa specjalistów z dziedziny zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, ekonomii i umiejętności interpersonalnych.

Nasi konsultanci mają na swoim koncie kilkaset wdrożeń systemów Zarządzania Jakością w firmach i organizacjach różnych branż. Dzięki tym doświadczeniom jesteśmy w stanie przygotować każdą organizację do certyfikacji systemu wg dowolnego standardu.

Wszelkie działania, których się podejmujemy to gwarancja rzetelnie przekazanej wiedzy w warunkach adekwatnych do Państwa potrzeb.

Posiadamy własną salę szkoleniową oraz zaplecze techniczne, które umożliwia sprawną i profesjonalną obsługę naszych klientów.

Z dniem 20.03.2007r. firma DELTA uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

W szkoleniach realizowanych przez nas do dnia dzisiejszego wzięło udział ponad 5000 osób.

W dniu 04.07.2014r. firma DELTA otrzymała certyfikat „Firma Przyjazna Nauce”  za współpracę z Politechniką Łódzką przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. zarządzania.

W dniu 5 marca 2015r. firma DELTA otrzymała nominację do godła FIRMA SZKOLENIOWA ROKU 2015

 

Firma DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA Agnieszka Karpacz posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań Normy PN – EN  ISO 9001:2015 w zakresie: 

  • Kształcenie ustawiczne, prowadzenie kursów, e-learningu, szkoleń w zakresie systemów zarządzania oraz rozwoju osobistego i organizacji.
  • Usługi konsultacji i doradztwa w zakresie systemów zarządzania oraz rozwoju osobistego i organizacji.
  • Wdrażanie systemów zarządzania i przeprowadzanie audytów wewnętrznych u klienta.

Certyfikat jakości jest uhonorowaniem i potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych przez nas usług szkoleniowych i wdrożeniowych.

W dniu 01.10.2020r. firma DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ podpisała list intencyjny z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Katedrą Zarządzania dotyczący współpracy  z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunków Logistyka i Zarządzanie Katedry Zarządzania Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Firma DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA Agnieszka Karpacz jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych PARP jako podmiot świadczący usługi rozwojowe i uprawniony do świadczenia następujących rodzajów usług dofinansowanych:

  • Usługa szkoleniowa
  •  Usługa doradcza

Logo firmy DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA jest chronionym znakiem towarowym słowno – graficznym. Urząd Patentowy RP  udzielił prawa ochronnego dla przedmiotowego znaku na rzecz Agnieszka Karpacz DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIAzgodnie ze Świadectwem Ochronnym – Prawo ochronne nr 322411.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Na Państwa życzenie udostępniamy nasze referencje.