Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – e szkolenie

Szkolenie opracowane jest w sposób taki, aby przygotować Państwa do praktycznego pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Przygotowany materiał daje możliwość zapoznania  z metodyką pracy auditora oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Materiał dydaktyczny opracowany został przez doświadczonego konsultanta/auditora posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania  jak i w przeprowadzaniu auditów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności auditorskie lub chcą się doskonalić w zakresie ZSZ.

Nie ograniczamy Państwa czasowo w kwestii przyswajania materiału.

Wraz  z materiałem dydaktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje e-mailem test sprawdzający wiedzę, który to po uprzednim rozwiązaniu odsyła droga elektroniczną do opiekuna szkolenia.

Po pozytywnej rekomendacji opiekuna szkolenia  wystawiany jest imienny certyfikat z nadaniem tytułu AUDITORA WEWNĘTRZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  wg Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Program e-Szkolenia:

 1. Zintegrowany system zarządzania (ZSZ)
 2. Model zarządzania
 3. Struktura Norm: PN-EN ISO 9001:20015 i PN-EN ISO14001:2015.Zakres Norm. Zmiany w Normach. Dokumentowanie.
 4. Podstawowe pojęcia związane z auditowaniem
 5. Rodzaje auditów
 6. Wymagania dotyczące auditora
 7. Zasady postępowania auditora (obowiązki, zasady, etyka, zachowanie)
 8. Metody auditowania
 9. Etapy auditowania
 10. Planowanie i przygotowanie auditu
 11. Zarządzanie auditem
 12. Metodyka prowadzenia rozmów auditowych – aktywne słuchanie
 13. Błędy popełniane podczas auditu
 14. Niezgodności
 15. Raportowanie auditów
 16. Wymagania Norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 z punktu widzenia auditowania

Cena za e-Szkolenie : 800,00 zł  brutto/ za osobę

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu.

W razie jakichkolwiek pytań  bądź wątpliwości zawsze istnieje możliwość kontaktu z nami:

 Opiekun szkolenia Auditor wewnętrzny ZSZ:

Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

Zgłoś się na szkolenie:Formularz Auditor ZSZ