Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakoscią wg Normy ISO 9001:2015 – e szkolenie

Szkolenie opracowane jest w sposób taki, aby przygotować Państwa do praktycznego pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego.

Przygotowany materiał daje możliwość zapoznania  z metodyką pracy auditora oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Materiał dydaktyczny opracowany został przez doświadczonego Auditora posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością jak i przeprowadzaniu auditów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności auditorskie lub chcą się doskonalić w zakresie SZJ

Nie ograniczamy Państwa czasowo w kwestii przyswajania materiału.

Po zapoznaniu się  z materiałem dydaktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje e-mailem test sprawdzający wiedzę, który to po uprzednim rozwiązaniu odsyła droga elektroniczną do nas do biura. Po pozytywnej rekomendacji opiekuna szkolenia  wystawiany jest imienny certyfikat z nadaniem tytułu AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg Normy ISO 9001:2015.

 

Program e-Szkolenia:

 1. Historia zarządzania poprzez jakość
 2. Zasady zarządzania jakością
 3. Model zarządzania jakością
 4. Systemu Zarządzania Jakością. Dokumentowanie.
 5. Podstawowe pojęcia związane z auditowaniem
 6. Rodzaje auditów
 7. Wymagania dotyczące auditora
 8. Zasady postępowania auditora
  • podstawowe obowiązki,
  • zasady
  • etyka
  • zachowanie auditora
 9. Metody auditowania
 10. Etapy auditowania
 11. Planowanie i przygotowanie auditu
 12. Zarządzanie auditem
 13. Metodyka prowadzenia rozmów auditowych -aktywne słuchanie
 14. Błędy popełniane podczas auditu
 15. Niezgodności
 16. Raportowaniu auditów
 17. Wymagania Normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia auditowania

 

Cena za e-Szkolenie : 500,00 zł  brutto/ za osobę
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu.

W razie jakichkolwiek pytań  bądź wątpliwości zawsze istnieje możliwość kontaktu z nami:

Opiekun szkolenia Auditor wewnętrzny:

Agnieszka Karpacz

tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

 

Zgłoś się na szkolenie: Formularz Auditor ISO 9001;2015