System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakości wg Normy ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy ISO 9001:2015 jest skoncentrowany na planowaniu i zarządzaniu. Skupia się nad wszystkimi czynnikami (zewnętrznymi i wewnętrznymi), które mogą mieć wpływ na realizację celów organizacji.

Planując System Zarządzania Jakością organizacja ma za zadanie dokładanie przeanalizować wszystkie możliwe zagrożenia, które mogą wystąpić podczas ich działalności. Należy także przygotować sposoby działania, które w sposób skuteczny wyeliminują lub zminimalizują efekty niepożądanych sytuacji.

Analiza ta przyczyni się do efektywnego zarządzania organizacją i pozwoli na sprawną kontrolę nad niepożądanymi zdarzeniami.

Norma ISO 9001:2015 składa się z 10 rozdziałów.

Trzy pierwsze rozdziały są wprowadzeniem do normy.

Od punktu 4 Norma omawia wymagania Systemu Zarządzania Jakością

Struktura normy wygląda następująco:

  1. Zakres normy,
  2. Powołania normatywne,
  3. Terminy i definicje,
  4. Kontekst organizacji,
  5. Przywództwo,
  6. Planowanie,
  7. Wspomaganie,
  8. Operacje,
  9. Ocena rezultatów,
  10. Doskolanie

 

Po spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015, organizacja może ubiegać się o przeprowadzenie audytu certyfikującego, którego pozytywnym efektem jest wydanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań Normy ISO 9001:2015.

Zakres prac:

L.p.

Działanie Zaangażowanie konsultanta
 

1

Przeprowadzenie auditu/spotkania diagnostycznego

 

 

Audit/spotkanie mające na celu weryfikację aktualnego stanu dokumentacji i możliwości jej wykorzystania podczas tworzenia i wdrożenia SZJ.

 

 

 

2

Szkolenie praktyczne dla Pełnomocnika ds. Jakości w zakresie metodologii opracowywania dokumentacji SZJ oraz procesu wdrażania SZJ. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

–        budowanie świadomości jakościowej wśród personelu

–        nastawienie na klienta

–        budowanie świadomości jakościowej wśród personelu

–        rola przeglądu kierowniczego w SZJ

–        opracowywanie algorytmów procesów
zasady i metody opracowywania dokumentów SZJ

–        działania korekcyjne, korygujące

–        planowanie i wdrażanie SZJ

Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatu dla Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015.

 

3

 Konsultacje przy opracowywaniu              i weryfikacji dokumentów jakości (udokumentowane informacje, formularze itd.) wg wymagań Normy ISO 9001:2015

 

 Wspólne przygotowanie i przegląd dokumentów:

 

 

 

4

 

Konsultacje przy wdrożeniu systemu jakości wg Normy ISO 9001:2015

 

Wspieranie pracowników firmy w procesie wdrożenia dokumentacji.

Monitorowanie postępu prac wdrożeniowych.

Konsultacje i praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z procesem wdrażania

 

 

 

5

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych Szkolenie teoretyczno – praktyczne  w oparciu o opracowaną procedurę audytów wewnętrznych.

 Wydanie stosownych certyfikatów ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015

 

 

6

 

Audyt wewnętrzny Przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Przygotowanie raportu z audytu. Pomoc przy usuwaniu ewentualnie stwierdzonych niezgodności.

 

  

   7

Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Przeprowadzenie Przeglądu Systemu Zarządzania. Przygotowanie stosownego raportu.
8 Przygotowanie do certyfikacji.

Asysta przy audycie certyfikującym

 Przygotowanie do certyfikacji;

Usunięcie ewentualnych niezgodności stwierdzonych podczas audytu certyfikującego.

 

 

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do 80 % kosztów wdrożenia !!!

Zainteresowanych przygotowaniem oferty zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl