Audytor wewnętrzny Systemu HACCP – e szkolenie

Szkolenie opracowane jest w sposób taki, aby przygotować Państwa do praktycznego pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego Systemu HACCP.

Przygotowany materiał daje możliwość zapoznania  z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Materiał dydaktyczny opracowany został przez doświadczonego Audytora posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów HACCP jak i przeprowadzaniu audytów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności audytorskie lub chcą się doskonalić w zakresie Systemu HACCP.

Nie ograniczamy Państwa czasowo w kwestii przyswajania materiału.

Po zapoznaniu się  z materiałem dydaktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje e-mailem test sprawdzający wiedzę, który to po uprzednim rozwiązaniu odsyła droga elektroniczną do nas do biura.

Po pozytywnej rekomendacji opiekuna szkolenia  wystawiany jest imienny certyfikat z nadaniem tytułu: „AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP”.

Program e-Szkolenia:

 1. 1.   Geneza HACCP
 2. Co to jest HACCP?
 3. Definicje Systemu HACCP
 4. Terminologia Systemu HACCP
 5. GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
 6. GHP – Dobra Praktyka Higieniczna
 7. Zasady Systemu HACCP
 8. Etapy wdrażania Systemu HACCP
 9. Dokumentacja Systemu HACCP
 10. Podstawowe pojęcia związane z audytowaniem
 11. Rodzaje audytów
 12. Wymagania dotyczące audytora
 13. Zasady postępowania audytora ( podstawowe obowiązki, zasady, etyka, zachowanie audytora)
 14. Metody audytowania
 15. Etapy audytowania
 16. Planowanie i przygotowanie audytu
 17. Zarządzanie audytem
 18. Metodyka prowadzenia rozmów audytowych – aktywne słuchanie
 19. Błędy popełniane podczas audytu
 20. Niezgodności
 21. Raportowanie audytów
 22. Z punktu widzenia audytora – przykładowe pytania

Cena za e-Szkolenie : 500,00 zł  brutto/ za osobę
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu.

W razie jakichkolwiek pytań  bądź wątpliwości zawsze istnieje możliwość kontaktu z nami:

Opiekun szkolenia Audytor wewnętrzny Systemu HACCP:

Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

Zgłoś się na szkolenie: Formularz Audytor HACCP