Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 – e szkolenie

Szkolenie opracowane jest w taki sposób, aby przygotować Państwa do praktycznego pełnienia funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

Przygotowany materiał daje możliwość zapoznania się z metodyką pracy Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie w wymaganiami nowej Normy ISO 9001:2015.

Materiał dydaktyczny opracowany został przez doświadczonego trenera posiadającego wieloletnią praktykę we wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością.

Celem szkolenia jest przygotowanie do profesjonalnego zarządzania Systemem Zarządzania Jakością w organizacji poprzez umiejętne przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych wskazówek związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

Nie ograniczamy Państwa czasowo w kwestii przyswajania materiału.

Po zapoznaniu się  z materiałem dydaktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje e-mailem test sprawdzający wiedzę, który to po uprzednim rozwiązaniu odsyła droga elektroniczną do nas do biura.

Po pozytywnej rekomendacji opiekuna szkolenia wystawiany  jest imienny certyfikat z nadaniem tytułu:

PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg NORMY ISO 9001:2015.

Program e -Szkolenia:

 

 • Filozofia Systemu Zarządzania Jakością  ISO 9000
 • Struktura norm serii ISO 9000
 • Osiem zasad zarządzania jakością
 • Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem jakością
 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015
 • Rola i zadania Pełnomocnika SZJ

o    Zakres odpowiedzialność

o    Zakres uprawnień

o    Wymagane predyspozycje

o    Zadania w trakcie wdrożenia systemu

o    Zadania po uzyskaniu certyfikatu

 • Omówienie wymagań Normy ISO 9001:2015
 1. Zakres Normy
 2. Powołania Normatywne
 3. Terminy i definicje
 4. Kontekst organizacji
 5. Przywództwo
 6. Planowanie
 7. Wsparcie
 8. Działanie
 9. Ocenia działania
 10. Doskonalenie

 

Cena za e-Szkolenie: 500,00 zł  brutto/ za osobę

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu.

W razie jakichkolwiek pytań  bądź wątpliwości zawsze istnieje możliwość kontaktu z nami:

 

Opiekun szkolenia Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością:

Agnieszka Karpacz

tel. kom.504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

Zgłoś się na szkolenie: Formularz Pelnomocnik ISO 9001;2015