Audytor Ochrony Danych Osobowych – RODO – e szkolenie

Obowiązkiem Administratora Danych jest czuwanie nad zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych i właściwą organizacją bezpieczeństwa informacji. Może on przy tym korzystać z pomocy audytorów. Zadaniem zarówno Inspektora ochrony danych, jak i Audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki w zgodnej z prawem realizacji celów i zadań tej jednostki. Dlatego działania audytorów wewnętrznych i inspektorów ochrony danych powinny być komplementarne.

Szkolenie opracowane jest w sposób taki, aby przygotować Państwa do praktycznego pełnienia funkcji Audytora wewnętrznego Systemu Ochrony Danych Osobowych – RODO.

Przygotowany materiał daje możliwość zapoznania ze standardami i metodologią prowadzenia audytów oraz przygotowuje do praktycznego pełnienia funkcji Audytora w organizacji.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia w organizacji funkcji Audytora w zakresie ochrony danych oraz nabycie praktycznej wiedzy potwierdzonej certyfikatem Audytor RODO.

Szkolenie jest skonstruowane tak, aby przekazać Państwu niezbędną wiedzę nt. audytowania dokumentacji jaka obowiązuje zgodnie z wymaganiami RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Nie ograniczamy Państwa czasowo w kwestii przyswajania materiału.

Po zapoznaniu się  z materiałem dydaktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje e-mailem test sprawdzający wiedzę, który to po uprzednim rozwiązaniu odsyła droga elektroniczną do nas do biura. Po pozytywnej rekomendacji opiekuna szkolenia  wystawiany jest imienny certyfikat z nadaniem tytułu AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (IODO)

– osób, pragnących pełnić funkcję w organizacji Audytora wewnętrznego w zakresie Ochrony Danych – RODO

– osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie audytowania oraz Ochrony Danych

 

Program e-szkolenia:

 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych – RODO
 2. Standardy i metodologia prowadzenia audytów RODO
 3. Podstawowe pojęcia związane z audytowaniem
 4. Metodologia prowadzenia audytu wg Normy PN-EN 19011:2018
 5. Wymagania dotyczące audytora RODO
 6. Zasady postępowania audytora:

o    obowiązki,

o    zasady,

o    etyka,

o    zachowanie

 1. Dokumentacja audytowa
 2. Etapy audytowania
 3. Planowanie i przygotowanie audytu RODO
 4. Zarządzanie audytem
 5. Metodyka prowadzenia rozmów audytowych
 6. Błędy popełniane podczas audytu
 7. Dokumentowanie niezgodności
 8. Raportowanie audytów
 9. Ćwiczenia w zakresie audytowania
 10. Tworzenie listy pytań kontrolnych

 

Cena za e-Szkolenie : 500,00 zł  brutto/ za osobę

Każdy uczestnik otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu, podręcznik szkoleniowy wraz wzorami formularzy i dokumentów.

Podręcznik szkoleniowy przesyłany jest do Państwa mailem w formacie PDF.

W razie jakichkolwiek pytań  bądź wątpliwości zawsze istnieje możliwość kontaktu z nami:

Opiekun szkolenia Audytor RODO:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Zgłoś się na e-szkolenie: Formularz – Audytor_RODO