Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dokumentacja RODO – e szkolenie

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dokumentacja RODO

Szkolenie prowadzone drogą elektroniczną. 

W szkoleniu może uczestniczyć każdy. Nie ma ograniczeń technicznych typu odpowiednie oprogramowanie. Wystarczy dostęp do poczty elektronicznej.
Każdy uczestnik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mailowy:  materiały szkoleniowe wraz z wzorami i przykładami.

Każdy objęty zostaje także opieką osobistego trenera, który służy pomocą przez cały okres trwania kursu.

Po zapoznaniu się  z materiałem dydaktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje test sprawdzający wiedzę, który to po uprzednim rozwiązaniu odsyła droga elektroniczną do nas do biura na adres: biuro@delta-kielce.pl

 

Pozytywnie zaliczony test jest dla nas podstawą do wystawienia certyfikatu uczestnictwa i ukończenia wybranego szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Co to jest RODO? Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 4. Inspektor Ochrony Danych
 • Kiedy wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych ?
 • Zawiadomienie o wyznaczeniu IOD do organu nadzoru.
 • Kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych
 • Status Inspektora Ochrony Danych.
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych
 • Konflikt interesów IOD
 1. Wytyczne dotyczące niezależności Inspektora Ochrony Danych
 2. Obowiązki Administratora Danych
 3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
 4. Wdrożenie RODO – najważniejsze kroki
 5. Analiza ryzyka według wymagań RODO – Ocena skutków prawnych przetwarzania danych
 6. Przekazywanie danych do Państw trzecich
 7. Praktyczne wskazówki dla IOD.

12. Dokumentacja wg wymagań RODO

 • Polityka Ochrony Danych
 • Wykaz stosowanych zabezpieczeń
 • Klauzula informacyjna
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Umowa powierzenia
 • Regulamin Ochrony Danych
 • Polityka Kluczy
 • Polityka Haseł
 • Polityka czystego biurka

Uczestnicy szkolenia otrzymają dwa imienne certyfikaty:

 1. Certyfikat ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia„Dokumentacja RODO”

oraz przykładową dokumentację zgodą z wymaganiami RODO.

 

Cena za e-szkolenie: 500,00 zł  brutto/ za osobę

Każdy uczestnik otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu, podręcznik szkoleniowy wraz wzorami formularzy i dokumentów.

Podręcznik szkoleniowy przesyłany jest do Państwa mailem w formacie PDF.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Opiekun szkolenia

Agnieszka Karpacz

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

tel. kom. 504 253 200

tel. 41 344 35 26

 

Zgłoś się na szkolenie Formularz -IODO_RODO