Szkolenia RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych określiła prawne ramy obrotu danymi osobowymi oraz zasady, jakie należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych.

Doprecyzowano prawa i obowiązki organów, instytucji i osób prowadzących zbiory danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, w taki sposób, aby zagwarantować maksymalną ochronę praw i wolności każdej osobie fizycznej oraz poszanowania jej życia prywatnego.

Przygotowane przez nas szkolenia zapoznają Państwa z budową i funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo czym są dane osobowe, w jaki sposób organizować ich skuteczną ochronę, za co i przed kim odpowiada Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych: