Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny Systemu HACCP – e szkolenie

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego Systemu HACCP i zapoznaje z metodyką pracy Pełnomocnika i Audytora.

Materiał dydaktyczny opracowany został przez doświadczonego trenera posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemu HACCP jak i przeprowadzaniu audytów.

Nie ograniczamy Państwa czasowo w kwestii przyswajania materiału.

Po zapoznaniu się  z materiałem dydaktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje e-mailem test sprawdzający wiedzę, który to po uprzednim rozwiązaniu odsyła droga elektroniczną do nas do biura.

Po pozytywnej rekomendacji opiekuna szkolenia  wystawiane są dwa imienne certyfikaty z nadaniem tytułów:

  1. PEŁNOMOCNIK  SYSTEMU HACCP
  2. AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP

 

Program e- SZKOLENIA:

1.GENEZA SYSTEMU HACCP

2.CO TO JEST HACCP

3.ISTOTA I CECHY SYSTEMU HACCP

4.DEFINICJE SYSTEMU HACCP

5.ROLA I ZADANIA PEŁNOMOCNIKA HACCP

6.TERMINOLOGIA SYSTEMU HACCP

7. GMP – DOBRA PRAKTYKA PRODKCYJNA

8. GHP – DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA

9. O CZYM PEŁNOMOCNIK MUSI PAMIĘTAĆ REALIZUJĄC ZASADY GHP i GMP?

10.ZASADY SYSTEMU HACCP

11. ETAPY WDRAŻANIA HACCP (wg Codex Alimentarius)

12.DOKUMENTACJA SYSTEMU HACCP

13.ZADANIA PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU HACCP

14.UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W PROCESIE AUDYTOWANIA

15. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z AUDYTOWANIEM

16.RODZAJE AUDYTÓW

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUDYTORA

18. ZASADY POSTĘPOWANIA AUDYTORA

19. METODY AUDYTOWANIA

20. ETAPY AUDYTOWANIA

21. PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE AUDYTU

22. ZARZĄDZANIE AUDYTEM

23. METODYKA PROWADZENIA ROZMÓW AUDYTOWYCH – AKTYWNE SŁUCHANIE

24. BŁĘDY POPEŁNIANE W CZASIE AUDYTU

25. NIEZGODNOŚCI

26. RAPORTOWANIE AUDYÓW

27. Z PUNKTU WIDZENIA AUDYTORA – przykładowe pytania

Cena za e-Szkolenie : 800,00 zł  brutto/ za osobę
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu.

W razie jakichkolwiek pytań  bądź wątpliwości zawsze istnieje możliwość kontaktu z nami:

Opiekun szkolenia Pełnomocnik i Audytor HACCP

Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

Zgłoś się na szkolenie: Formularz Pelnomocnik i Audytor Systemu HACCP