Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 i 14001:2015 – e szkolenie

Szkolenie opracowane jest w sposób taki, aby przygotować Państwa do praktycznego pełnienia funkcji Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Przygotowany materiał daje możliwość zapoznania  z metodyką pracy Pełnomocnika .

Materiał dydaktyczny opracowany został przez doświadczonego konsultanta/audytora posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania  jak i w przeprowadzaniu audytów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie pracy Pełnomocnika oraz pracy nad ZSZ.

Nie ograniczamy Państwa czasowo w kwestii przyswajania materiału.

Wraz  z materiałem dydaktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje e-mailem test sprawdzający wiedzę, który to po uprzednim rozwiązaniu odsyła droga elektroniczną do opiekuna szkolenia.

Po pozytywnej rekomendacji opiekuna szkolenia  wystawiany jest imienny certyfikat z nadaniem tytułu PEŁNOMOCNIKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  wg Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

 

Program e-Szkolenia:

 

Rozdział I

 1.1. Struktura norm serii ISO

1.2. Osiem zasad zarządzania

1.3.  Model zarządzania ISO 9001 i ISO 14001

1.4. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem jakością i środowiskiem

1.5 Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg Normy  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

1.6 Rola i zadania Pełnomocnika ZSZ

1.7 Zakres odpowiedzialność Pełnomocnika:

1.8 Zakres uprawnień Pełnomocnika

1.9 Wymagane predyspozycje

1.10 Zadania Pełnomocnika w trakcie wdrożenia systemu

1.11 Zadania Pełnomocnika po uzyskaniu certyfikatu

Rozdział II

2.1. Omówienie wymagań Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Zakres Normy

  1. Powołania Normatywne
  2. Terminy i definicje
  3. Kontekst organizacji
  4. Przywództwo
  5. Planowanie
  6. Wsparcie
  7. Działanie
  8. Ocenia działania
  9. Doskonalenie

 

Cena za e-Szkolenie : 800,00 zł  brutto/ za osobę

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu.

W razie jakichkolwiek pytań  bądź wątpliwości zawsze istnieje możliwość kontaktu z nami:

 

Opiekun szkolenia Pełnomocnik ZSZ:

Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

Zgłoś się na szkolenie: Formularz Pelnomocnik ZSZ