Dokumentacja BHP

Konsultacje i opracowywanie dokumentacji BHP:

 • tworzenie arkuszy oceny ryzyka zawodowego

 • tworzenie instrukcji stanowiskowych

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 • cykliczne kontrole warunków pracy

 • tworzenie dokumentacji powypadkowej

 • nadzór BHP

 • nadzór i koordynacja prac firm wykonawczych i podwykonawców pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

 • bieżąca współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót,

 • bieżąca współpraca ze służbami BHP oraz Liderem Projektu ze strony Lhoist,

 • przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji (tj. BiOZ, HIRA, IBWR, polecenia pisemne),

 • opracowywanie raportów pokontrolnych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl
tel. kom. 504 253 200