Zintegrowany System Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Zintegrowany System Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 to połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy.

L.p.

Działanie Zaangażowanie konsultanta
 

1

Przeprowadzenie auditu/spotkania diagnostycznego

 

Audit/spotkanie mające na celu weryfikację aktualnego stanu dokumentacji i możliwości jej wykorzystania podczas tworzenia i wdrożenia ZSZ.
 

2

Szkolenie praktyczne dla Pełnomocnika ds. Jakości w zakresie metodologii opracowywania dokumentacji ZSZ oraz procesu wdrażania ZSZ.

 

 

 

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

–        nastawienie na klienta

–        budowanie świadomości jakościowej wśród personelu

–        rola przeglądu kierowniczego w ZSZ

–        zasady i metody opracowywania dokumentów ZSZ

–        działania korekcyjne, korygujące

–        planowanie i wdrażanie ZSZ

 

3

 

Konsultacje przy aktualizacji /opracowywaniu Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 Wspólne przygotowanie, przegląd, aktualizacja Księgi

ZSZ.  Dostosowanie do wymagań Normy ISO 9001:2015   i  ISO 14001:2015.

 

4

Konsultacje przy opracowywaniu i weryfikacji dokumentów ZSZ (udokumentowane informacje, formularze itd.) wg wymagań Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

 Wspólne przygotowanie i przegląd dokumentów:

– Procedury

–  Zapisy

–  Formularze

 

 

5

Warsztaty w zakresie szacowania ryzykiem.

 

Wspólne przygotowanie analizy szans i zagrożeń zgodnie z wymaganiami Norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
 

6

Konsultacje przy wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

Wspieranie pracowników firmy w procesie wdrożenia dokumentacji.

Monitorowanie postępu prac wdrożeniowych.

Praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z procesem wdrażania

 

7

 

Audyt wewnętrzny Przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Przygotowanie raportu z audytu. Pomoc przy usuwaniu ewentualnie stwierdzonych niezgodności.

  

   8

Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Przeprowadzenie Przeglądu Systemu Zarządzania. Przygotowanie stosownego raportu.
9 Przygotowanie do certyfikacji.

Asysta przy audycie certyfikującym

Przygotowanie do certyfikacji;

Usunięcie ewentualnych niezgodności stwierdzonych podczas audytu certyfikującego.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami ISO 9001 i ISO 14001

 

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do 80 % kosztów wdrożenia !!!

Zainteresowanych przygotowaniem oferty zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl