System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

W marcu 2018 ukazała się norma ISO 45001:2018 – System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Wymagania i wytyczne do stosowania.

 

Jest to norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Układ rozdziałów ma postać struktury podobny jak w normach ISO 14001:2015 oraz ISO 9001:2015 co ułatwia jej integrację z innymi systemami zarządzania. Nowy standard ma zastąpić obecnie obowiązujący OHSAS 18001 i PN N 18001

 

W nowej normie ISO 45001 położono nacisk na:

– kwestie związane z BHP w wizji, misji i celach strategicznych organizacji a tym samym zwiększenie ich wpływu na kulturę organizacyjną firmy,

– zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w kwestie BHP,

– zarządzanie ryzykiem i możliwościami wynikającymi z funkcjonowania systemu zarządzania BHP,

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

zgodnych z wymaganiami ISO 45001:2018

 

Zainteresowanych przygotowaniem oferty zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 2004