Pełnomocnik i Audytor ISO 9001:2015 – e szkolenie

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i zapoznaje z metodyką pracy Pełnomocnika i Audytora SZJ wg wymagań Normy ISO 9001:2015

Materiał dydaktyczny opracowany został przez doświadczonego trenera posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością jak i przeprowadzaniu audytów.

Nie ograniczamy Państwa czasowo w kwestii przyswajania materiału.

Po pozytywnej rekomendacji opiekuna szkolenia  wystawiane są dwa imienne certyfikaty z nadaniem tytułów:

  1. PEŁNOMOCNIK  SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg Normy ISO 9001:2015
  2. AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg Normy ISO 9001:2015

Cena za e-Szkolenie : 800,00 zł  brutto/ za osobę
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach szkolenia opiekę doświadczonego trenera z powyższego zakresu.

W razie jakichkolwiek pytań  bądź wątpliwości zawsze istnieje możliwość kontaktu z nami:

 

Chętnych proszę o kontakt:

Opiekun szkolenia Pełnomocnik i Audytor ISO 9001:2015:

Agnieszka Karpacz

tel. kom 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

Zgłoś się na szkolenie:Formularz Pełnomocnik i Audytor ISO 9001;2015