Audyty wewnętrzne Systemów Zarządzania

Audyty Systemów Zarządzania 

Normy ISO wymagają przeprowadzania audytów wewnętrznych  dla potwierdzenia zgodności systemu z określonymi wymaganiami. Zlecenie przeprowadzenia audytu zewnętrznej firmie pozwala na obiektywne spojrzenie na funkcjonowanie systemu w przedsiębiorstwie. Dzięki dobrze przeprowadzonemu audytowi można podjąć działania zapobiegawcze i wprowadzić ewentualne działania korygujące.

Nasi audytorzy to grupa doświadczonych ekspertów, którzy przeprowadzili już szereg audytów wewnętrznych, zewnętrznych i certyfikujących. Dzięki temu mają Państwo pewność, że audyt zostanie przeprowadzony rzetelnie, obiektywnie i profesjonalnie.

Powody przeprowadzania audytów:

 • weryfikacja wiadomości, czy własny system jakości organizacji stale odpowiada określonym wymaganiom
 • ocena własnego system jakości organizacji na zgodność z wymaganiami normy dotyczącej systemu jakości
 • identyfikowanie potencjalnych możliwości doskonalenia Systemu Jakości
 • inicjowane działań spowodowanych zmianami w systemie jakości organizacji
 • wstępna ocena nowego, potencjalnego dostawcy w przypadku zamiaru zawarcia umowy
 • regularny przegląd dostawców na podstawie umowy kontraktowej, by upewnić się, że ich systemy jakości nadal spełniają wymagania

Korzyści:

 • efektywnie przeprowadzony audyt daje informację zwrotną, która ma wpływ na decyzje handlowe, dzięki której kierownictwo może uzyskać pewność co do funkcjonowania systemu i zdecydować o potrzebie wprowadzenia udoskonaleń
 • przeprowadzanie audytów drugiej strony pozwala wybrać odpowiednio wykwalifikowanych dostawców
 • audyty mogą wykrywać przypadki niezgodności z zaplanowanymi ustaleniami

Oferujemy przeprowadzenie audytów wewnętrznych w ramach systemów:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 27001
 • ISO 22000
 • ISO 50001
 • PN -N 18001/OHSAS 18001
 • System HACCP
 • GHP/GMP
 • IFS
 • BRC
 • RODO

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel firmy
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200