Wykładowcy firmy DELTA to wyłącznie profesjonalni trenerzy i eksperci w danej dziedzinie, którzy na swoim koncie mają liczne wdrożenia potwierdzone referencjami. Jest to gwarancją przekazania Państwu aktualnych informacji i praktycznych przykładów w zawartości merytorycznej naszych szkoleń. Posiadamy własną salę szkoleniową oraz zaplecze techniczne, które umożliwia sprawną i profesjonalną obsługę naszych klientów.

W cenie szkolenia przeprowadzanego przez nas zawsze gwarantujemy Państwu:

  • podręcznik szkoleniowy
  • materiały piśmiennicze
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • obiad
  • przerwy kawowe

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat.

Po otrzymaniu od Państwa formularza zgłoszenia na szkolenie, który można pobrać z naszej strony www, po zebraniu się odpowiedniej liczby uczestników, otrzymają Państwo od nas faxem bądź e-mailem potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Potwierdzenie to jest poświadczeniem, iż szkolenie na pewno się odbędzie, zawiera dokładny adres miejsca szkolenia, kwotą do zapłaty i numer konta, na który należy dokonać wpłaty za szkolenie.

Formularz zgłoszenia znajduje się pod każdą propozycją naszego szkolenia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o zgłoszenie tego faktu 2 dni przed szkoleniem, gdyż nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia Zgłaszającego od zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

Na Państwa życzenie dojedziemy i przeprowadzimy w siedzibie Państwa firmy szkolenie nawet dla 1 osoby.

Wówczas koszt szkolenia jest określany indywidualnie.