Auditor wewnętrzny Systemu IFS/BRC

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych pełnieniem Auditora wewnętrznego oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie nadzoru, auditowania i doskonalenia Systemu IFS/BRC. Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy auditora oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich szczebli,  kandydatów na auditorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w system zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

Szkolenie trwa 1 dzień i swoim zakresem obejmuje:

 1. Wymagania Systemu  IFS/BRC
 2. Zapoznanie z pojęciami związanymi z auditowaniem
 3. Audit jako znaczący element doskonalenia
 4. Rodzaje auditów
 5. Wymagania dotyczące auditora
 6. Kompetencje auditorów.
 7. Etyka auditora.
 8. Kryteria oceny auditorów
 9. Obowiązki auditora.
 10. Zarządzanie auditem
  • Planowanie auditu
  • Dokumenty robocze
  • Przeprowadzenie auditu
  • Metody auditowania
  • Dokumentowanie auditu
  • Raportowanie
  • Monitorowanie działań poauditowych

 

 

Termin i miejsce szkolenia:

 • do ustalenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

 

Na Państwa życzenie szkolenie może zostać przeprowadzone w godzinach popołudniowych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

Cena za szkolenie : 1800, 00 zł brutto/os

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel

agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl
tel. kom. 504 253 200