Wdrożenie Systemu HACCP

Szkolenie przeznaczone jest dla firm z branży spożywczej. Przygotowuje do wdrożenia zasad systemu HACCP i zapoznaje z metodyką pracy. Szkolenie ukazuje jak przygotować firmę do wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP.

Szkolenie podstawowe, niezbędne dla zakładów, które mają obowiązek wdrożenia HACCP, ale nie zamierzają występować o certyfikat. Również dla małych, zatrudniających kilka osób i działających na rynku lokalnym, które we własnym zakresie są w stanie przeprowadzać kontrole wewnętrzne i wykazać wdrożenie HACCP podczas obowiązkowych wizytacji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Jednocześnie szkolenie to stanowi pierwszy stopień dla zakładów, które mają obowiązek wdrożenia HACCP i będą występować o przyznanie certyfikatu przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Prowadzone jest przez doświadczonego szkoleniowca posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością ISO oraz HACCP jak i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, zewnętrznych. Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego wdrożenia zasad systemu HACCP w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników wszystkich zakładów prowadzących działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, które muszą wdrożyć i stosować zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP, w związku z obowiązującym w Polsce prawem.

Szkolenie przeznaczone dla osób, odpowiedzialnych za jakość oraz bezpieczeństwo produkowanych wyrobów branży spożywczej, we wszystkich zakładach prowadzących działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością. Zarówno w zakładach przygotowujących się do wdrożenia systemu, jak i tych, które wdrożyły już HACCP.

Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorstw oraz sklepów sektora spożywczego, uczestniczących w którymkolwiek etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.

Po stronie pracodawcy leży obowiązek szkolenia pracowników mających kontakt z żywnością w czasie produkcji i obrotu. Szkolenia te należy udokumentować, dokumenty przechowywać i udostępniać organom kontroli żywności (Inspekcja Sanitarna).

Zmiany w prawie żywnościowym (HACCP) w zakresie higieny żywności, obowiązujące w naszym kraju od 1 stycznia 2006 r. (Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11.05.2001 r. z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie UE nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz Rozporządzenie UE nr 853/2004 z dnia 29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego) nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek wdrożenia i utrzymania pełnego 7-stopniowego systemu HACCP.

Prawo uznaje, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwie. Nakazuje rejestrację i zatwierdzenie zakładów sektora spożywczego, w celu umożliwienia właściwym organom przeprowadzenia skutecznych i stałych kontroli. Oznacza to, iż już wkrótce na przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które nie wdrożą i nie będą utrzymywać systemu HACCAP, zostaną nałożone kary i znajdą się one na dobrej drodze do zamknięcia.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje:

  • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • Pojęcie systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności,
  • Zagrożenia bezpieczeństwa żywności
  • Wymagania GHP i GMP i ich omówienie w praktycznej realizacji jako podstaw do wdrożenia zasad systemu HACCP,
  • Wymagania zasad systemu HACCP wg Codex Alimentarius i ich omówienie w praktycznej realizacji.

Termin szkolenia:

  •  do ustalenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

Na Państwa życzenie szkolenie może zostać przeprowadzone w godzinach popołudniowych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

Cena za szkolenie : 800, 00 zł brutto/os

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie,  proponujemy rabat!!!

W cenie zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe dla uczestników
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • przerwy kawowe
  • lunch

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Na Państwa prośbę istnieje możliwość rezerwacji pokoju hotelowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularzFormularz- Wdrazanie Systemu HACCP