Audytor wewnętrzny Ochrony Danych Osobowych – RODO

Obowiązkiem administratora danych jest czuwanie nad zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych i właściwą organizacją bezpieczeństwa informacji. Może on przy tym korzystać z pomocy audytorów. Zadaniem zarówno Inspektora ochrony danych, jak i Audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki w zgodnej z prawem realizacji celów i zadań tej jednostki. Dlatego działania audytorów wewnętrznych i inspektorów ochrony danych powinny być komplementarne.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pragnących pełnić w organizacji funkcję Audytora wewnętrznego Systemu Ochrony Danych Osobowych – RODO, pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie ochrony danych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardami i metodologią prowadzenia audytów Systemu Ochrony Danych Osobowych – RODO.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego audytowania dokumentacji przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni w zakresie przepisów określonych w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania obowiązków Audytora wewnętrznego Systemu Ochrony Danych – RODO.

Szkolenie jest skonstruowane tak, aby w ciągu jednego dnia przekazać Państwu niezbędną wiedzę nt. przeprowadzania audytów ochrony danych osobowych w organizacji oraz dokumentacji jaka obowiązuje zgodnie z wymaganiami RODO.

Uczestnicy otrzymają także wzory dokumentacji niezbędne do pracy Audytora wewnętrznego.

Uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat z nadaniem tytułu „AUDYTOR WEWNĘTRZNY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO”

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (IODO)
 • osób, pragnących pełnić funkcję w organizacji Audytora wewnętrznego w zakresie Ochrony Danych – RODO
 • osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie audytowania oraz Ochrony Danych

Program szkolenia:

 1.  Podstawy prawne ochrony danych osobowych – RODO
 2. Standardy i metodologia prowadzenia audytów RODO
 3. Podstawowe pojęcia związane z audytowaniem
 4. Metodologia prowadzenia audytu wg Normy PN-EN 19011:2018
 5. Wymagania dotyczące audytora RODO
 6. Zasady postępowania audytora:
 • o obowiązki,
 • o zasady,
 • o etyka,
 • o zachowanie
 1. Dokumentacja audytowa
 2. Etapy audytowania
 3. Planowanie i przygotowanie audytu RODO
 4. Zarządzanie audytem
 5. Metodyka prowadzenia rozmów audytowych
 6. Błędy popełniane podczas audytu
 7. Dokumentowanie niezgodności
 8. Raportowanie audytów
 9. Ćwiczenia w zakresie audytowania
 10. Tworzenie listy pytań kontrolnych

Termin szkolenia:

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Wyspiańskiego 6 lok.7, godzina 9.30

Cena za szkolenie: 1000,00 zł brutto za jedną osobę

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !
W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wzory dokumentacji w zakresie audytowaniia ochrony danych osobowych
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza Formularz-Audytor RODO

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 200

agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

Szkolenie prowadzimy także w wersji elektronicznej w cenie 500 zł brutto Formularz – Audytor_RODO