Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dokumentacja RODO.

Ustawa o ochronie danych osobowych określiła prawne ramy obrotu danymi osobowymi oraz zasady, jakie należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych.

Doprecyzowano prawa i obowiązki organów, instytucji i osób prowadzących zbiory danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, w taki sposób, aby zagwarantować maksymalną ochronę praw i wolności każdej osobie fizycznej oraz poszanowania jej życia prywatnego.

Przygotowane przez nas szkolenia zapoznają Państwa z budową i funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo czym są dane osobowe, w jaki sposób organizować ich skuteczną ochronę, za co i przed kim odpowiada Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dokumentacja RODO.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. DOKUMENTACJA RODO

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełniących  funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) , pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie ochrony danych. Uczestnicy otrzymają także wzory dokumentacji niezbędne do pracy Inspektora

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami RODO. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do opracowania/dostosowania dokumentacji przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni do przepisów określonych w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Szkolenie jest skonstruowane tak, aby w ciągu jednego dnia przekazać Państwu niezbędną wiedzę nt. odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz dokumentacji jaka obowiązuje zgodnie z wymaganiami  RODO.

Program szkolenia:

 1. Co to jest RODO? Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 4. Inspektor Ochrony Danych
 • Kiedy wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych ?
 • Zawiadomienie o wyznaczeniu IOD do organu nadzoru.
 • Kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych
 • Status Inspektora Ochrony Danych.
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych
 • Konflikt interesów IOD
 1. Wytyczne dotyczące niezależności Inspektora Ochrony Danych
 2. Obowiązki Administratora Danych
 3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
 4. Wdrożenie RODO – najważniejsze kroki
 5. Analiza ryzyka według wymagań RODO – Ocena skutków prawnych przetwarzania danych
 6. Przekazywanie danych do Państw trzecich
 7. Praktyczne wskazówki dla IOD
 8. Dokumentacja wg wymagań RODO
 • Polityka Ochrony Danych
 • Wykaz stosowanych zabezpieczeń
 • Klauzula informacyjna
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Umowa powierzenia
 • Regulamin Ochrony Danych
 • Polityka Kluczy
 • Polityka Haseł
 • Polityka czystego biurka

Praktyczne ćwiczenia, omawianie na przykładach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dwa imienne certyfikaty:

 1. Certyfikat ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia „Dokumentacja RODO”

oraz przykładową dokumentację zgodą z wymaganiami RODO.

Termin i miejsce szkolenia:

 • 24 lipca 2023r. (poniedziałek)
 • 21 sierpnia 2023r. (poniedziałek)

Termin szkolenia możemy także ustalić indywidualnie z uczestnikiem.

Chętnych zapraszamy do kontaktu.

 • Miejsce szkolenia – ul. Wyspiańskiego 6 lok.7 Kielce, godz. 9.30

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu i miejsca szkolenia

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Cena za szkolenie: 1000,00 zł brutto za jedną osobę

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wzory dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

tel. 41 344 35 26

tel. kom. 504 253 200

e-mail: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

Aby zgłosić się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza Formularz-IODO

Szkolenie prowadzimy także w wersji elektronicznej w cenie 500 zł brutto, więcej informacji pod adresem:  e szkolenie IODO