Aktualizacja, utrzymanie i doskonalenie dokumentacji ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie aktualizacji dokumentacji, utrzymania Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 raz jego doskonalenia.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie aktualizacji i dostosowania dokumentacji do wymagań Normy ISO 9001:2015.

Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi Księgi Jakości, procedur instrukcji i formularzy. Zdobycie wiedzy w zakresie nowych obowiązków jakie spoczywają na Pełnomocniku Jakości oraz poznanie roli pełni w organizacji posiadającej System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań Normy ISO 9001:2015 oraz zdobycie nowych kompetencji w zakresie opracowania metod doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji w zakresie prawidłowego identyfikowania i szacowania ryzyka w organizacji.

Nauka jak umiejętnie wykorzystać audit wewnętrzny jako metodę do doskonalenia SZJ, prawidłowo wdrażać działania korygujące oraz organizować i przeprowadzać Przegląd Systemu Zarządzania. Celem szkolenia jest także nabycie kompetencji społecznych takich jak współpraca w zespole, aktywizacja, budowanie relacji z innymi pracownikami, klientami czy dostawcami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, otwartość na innych.

Uczestnik szkolenia w toku uczenia się rozwinie w sobie umiejętności wpływające na jakość wykonywanych przez siebie zadań związanych z kontaktami z innymi ludźmi. Nabycie kompetencji społecznych będzie miało pozytywny wpływ na skuteczność współpracy czy porozumiewanie się.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • przedsiębiorstw, które planują wdrożenie i uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015.
 • pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015.
 • przedsiębiorstw mających na celu zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku,
 • pozyskanie nowych klientów lub utrzymanie dotychczasowych.
 • przedsiębiorstw, którym zależy na wypracowaniu rozwiązań mających na celu opracowanie zasad identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz szans związanych z jakością usług oferowanych
 • przedsiębiorstw, którym zależy na opracowaniu rozwiązań mających na celu aktualizację i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością

Program szkolenia:

 1. Zasady aktualizacji, utrzymania i doskonalenia dokumentacji SZJ
 2. Dokumentacja jakości wg wymagań Normy ISO 9001:2015 ( Księga Jakości, procedury, instrukcje, formularze itd. )
 3. Rola Pełnomocnika w ISO 9001:2015
 4. Obowiązki Pełnomocnika Jakości
 5. Interpretacja wymagań Normy ISO 9001:2015
 6. Metody doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
 7. Identyfikacja i szacowanie ryzyka
 8. Audit wewnętrzny jako metoda doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015
 9. Skuteczność działań korygujących
 10. Organizacja i przeprowadzenie Przeglądu Systemu Zarządzania.

 

Termin i miejsce szkolenia: 

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

W cenie zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz-Aktulalizacja, doskonalenie ISO 9001