Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg Normy ISO 22000:2018

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy auditora oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego trenera, Auditora posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych i zewnętrznych. Auditora współpracującego z licznymi jednostkami certyfikującymi.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności auditorskie lub chcą zdobyć wiadomości w zakresie wymagań Norm dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz pragną doskonalić się w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności

Korzyści dla uczestników:

 • Zapoznanie się z różnymi podejściami do audytowania i doskonalenia systemu zarządzania BŻ
 • Zapoznanie się z wymaganiami ISO 19011.
 • Zapoznanie się z procesem audytu i raportowaniem wyników.
 • Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania BŻ

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu: AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻWYNOŚCI WG NORMY PN-EN ISO 22000:2018-08

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje:

 1. Analiza wymagań normy ISO 22000:2018 pod względem auditowania
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie: Analiza ryzyk i szans
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne: Programy wstępne, Analiza HACCP,OPRP i CCP
 • Ocena efektów działania
 • Doskonalenie

2. Proces auditu wewnętrznego wg Normy PN-EN ISO 19011:2018.

3. Zapoznanie z pojęciami związanymi z auditowaniem

4. Rodzaje auditów

5. Metody auditowania

6. Obowiązki auditora

7. Wymagania dotyczące auditora

8. Kompetencje auditora

9. Etyka auditora

10. Przygotowanie do przeprowadzenia w praktyce auditów wewnętrznych:

  • zasady auditowania
  • planowanie i przygotowanie auditu,
  • zbieranie i analizowanie dowodów auditowych,
  • raportowanie auditów,
  • organizacja i zarządzanie auditem

 

Termin i miejsce szkolenia:

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Wyspiańskiego 6 lok.7, godzina 9.30

 

Na Państwa życzenie szkolenie możemy przeprowadzić także w godzinach popołudniowych !!

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

Cena szkolenia to 1 000,00 zł brutto od osoby.

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną !!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz-audytor ISO 22000:2018