Auditowanie systemów zarządzania – wymagania Normy PN-EN ISO 19011:2018-8

Uczestnicy szkolenia poznają wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, zasadami auditowania, zasady zarządzania programami auditów i prowadzenia auditów systemu zarządzania, jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces auditu.

Poznają działania obejmujące osobę(-y) zarządzające programem auditów, auditorów i zespoły auditujące.

Szkolenie jest przewidziane dla wszystkich pracowników organizacji, które mają potrzebę planowania i przeprowadzenia wewnętrznych lub zewnętrznych auditów systemu zarządzania lub zarządzania programem auditów.

Szkolenie przedstawia najbardziej efektywne narzędzia auditowe oraz ukazuje rolę auditora w działaniach poauditowych – korygujących i doskonalących. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z pełnym cyklem auditu nastawionego na cele jakości i cele biznesowe.

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego Auditora wiodącego posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością jak i przeprowadzaniu auditów wewnętrznych, zewnętrznych i certyfikacyjnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają już certyfikat auditora SZJ, chcą doskonalić swoje umiejętności auditorskie lub chcą się pogłębić swoją wiedzę w zakresie SZJ.

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje:

 • Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
 • Omówienie i interpretacja PN-EN ISO 19011:2018
 • Zasady auditowania.
 • Etyka w zawodzie auditora
 • Ustalanie celów programu auditów
 • Określanie i ocena ryzyka i możliwości programów auditu
 • Zarządzanie programem auditów
 • Planowanie auditu – fazy realizacji oraz plan auditu.
 • Przeprowadzenie przeglądu dokumentacji
 • Listy kontrolne – jak tworzyć i jak korzystać
 • Raportowanie ustaleń z auditu
 • Metody auditu
 • Określanie kompetencji auditorów
 • Wiedza i umiejętności
 • Ustalanie kryteriów oceny auditorów
 • Wybór odpowiedniej metody oceny auditorów
 • Metody oceny auditorów
 • Przeprowadzanie oceny auditorów
 • Wskazówki dla audytorów planujących i przeprowadzających audity
 • Jak zachować się w trudnych sytuacjach? – CASE STUDY

Ćwiczenia:

 • Przygotowanie planu auditu
 • Dowody obiektywne
 • Przegląd dokumentacji – opracowywanie list kontrolnych
 • Ustalenia i dowody z auditu – raportowanie niezgodności

Cena: 1250 zł brutto/os

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Termin szkolenia: 

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Wyspiańskiego 6 lok.7, godzina 9.30

Na Państwa życzenie szkolenie możemy przeprowadzić także w godzinach popołudniowych !!

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną !!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy: Formularz-Auditowanie systemów zarządzania -19011