AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP wg NORMY PN-ISO 45001:2018

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego,  zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Szkolenie przygotowuje do audytowania wymagań jakie stawia nowa norma ISO 45001:2018

Prowadzone jest przez doświadczonego Specjalistę BHP, Audytora wiodącego posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania BHP jak i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, zewnętrznych i certyfikacyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności audytorskie lub chcą się doskonalić w zakresie SZ BHP.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu: AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg NORMY PN-ISO 45001:2018.

 

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje:

 1.   Kultura BHP
 2. System Zarządzania BHP wg Normy ISO 45001:2018. Dokumentowanie.
 3. Podstawowe pojęcia związane z audytowaniem
 4. Rodzaje audytów
 5. Wymagania dotyczące audytora
 6. Zasady postępowania audytora:

o    obowiązki,

o    zasady,

o    etyka,

o    zachowanie

7.  Metody audytowania

8. Etapy audytowania

9. Planowanie i przygotowanie audytu

10. Zarządzanie audytem

11. Metodyka prowadzenia rozmów audytowych – aktywne słuchanie

12. Błędy popełniane podczas audytu

13. Niezgodności

14. Raportowanie audytów

15. Wymagania Normy ISO 45001:2018 z punktu widzenia audytowania:

o    kontekst organizacji,

o    przywództwo,

o    planowanie,

o    wsparcie,

o    działania operacyjne,

o    ocena efektów działalności,

o    doskonalenie,

ĆWICZENIA:

 • Przygotowanie do przeprowadzenia w praktyce audytów wewnętrznych:

o    zasady audytowania,

o   organizacja i zarządzanie audytem,

o   planowanie i przygotowanie audytu,

o   zbieranie i analizowanie dowodów audytowych,

o   przeprowadzenie i raportowanie audytów,

o   organizacja i zarządzanie audytem.

 

Termin i miejsce szkolenia:

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Wyspiańskiego 6 lok.7, godzina 9.30

Na Państwa życzenie szkolenie możemy przeprowadzić także w godzinach popołudniowych !!

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

Cena szkolenia to 1 000,00 zł brutto od osoby.

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną !!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz- Audytor 45001:2018