Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg Normy ISO 50001:2018

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową terminologią dotyczącą Systemu Zarządzania Energią oraz zasadami funkcjonowania systemu.

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego,  zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Szkolenie przygotowuje do audytowania wymagań jakie stawia nowa norma ISO 50001:2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności audytorskie lub chcą się doskonalić w zakresie SZE.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu: AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg NORMY ISO 50001:2018.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– osób, które będą w organizacji pełnić funkcję auditorów wewnętrznych SZE

– osób, które są Pełnomocnikami Systemu Zarządzania Energią

– osób, które są odpowiedzialne za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią

– osób, które pragną doskonalić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie ochrony środowiska

 

Program szkolenia:

 • Omówienie terminologii i wymagań normy ISO 50001:2018
 • Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001:2018
 • Dokumentacja wymagana normą ISO 50001:2018
 • Proces audytu wewnętrznego
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z audytowaniem,
 • Rodzaje audytów
 • Metody audytowania
 • Obowiązki audytora
 • Wymagania dotyczące audytora
 • Etyka audytora
 • Przygotowanie do przeprowadzenia w praktyce audytów wewnętrznych:
  • zasady audytowania
  • planowanie i przygotowanie audytu,
  •  zbieranie i analizowanie dowodów audytowych,
  •  raportowanie audytów,
  • organizacja i zarządzanie audytem.

Termin i miejsce szkolenia:

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Dokładny adres szkolenia podamy uczestnikom wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie.

CENA SZKOLENIA: 1 000,00 zł brutto/ os

Szkolenie ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika z możliwością konsultacji dokumentacji systemu.

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Szkolenie może zostać przeprowadzone terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną !!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz-Auditor ISO 50001;2018