Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego,  zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z pełnieniem funkcji Audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie nadzoru, audytowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Szkolenie przygotowuje do audytowania wymagań jakie stawia nowa norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Prowadzone jest przez doświadczonego Audytora wiodącego posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania jak i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, zewnętrznych i certyfikujących.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności audytorskie lub chcą się doskonalić w zakresie ZSZ.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu:AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA wg NORMY ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Szkolenie obejmuje:

 • Omówienie Normy PN-EN ISO 19011:2018-8 – Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
 • Przegląd i interpretacja wymagań Normy ISO 9001:2015.
 • Przegląd i interpretacja wymagań Normy ISO 14001:2015.
 • Przegląd i interpretacja wymagań Normy ISO 45001:2018
 • Zapoznanie z niezbędną dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Zapoznanie z pojęciami związanymi z audytowaniem.
 • Rodzaje audytów.
 • Obowiązki audytora.
 • Wymagania dotyczące audytora.
 • Kompetencje audytorów:

– wykształcenie,

–  doświadczenie,

–  szkolenia

– doświadczenia w audytowaniu.

 • Etyka audytora.
 • Audyt jako znaczący element sprawdzania i doskonalenia.
 • Prace przygotowawcze do audytu.
 • Przygotowanie się audytorów do przeprowadzenia audytu.
 • Planowanie audytu.
 • Tworzenie listy pytań kontrolnych.
 • Dokumenty robocze.
 • Przeprowadzenie audytu.
 • Metody audytowania.
 • Dokumentowanie audytu.
 • Raportowanie.
 • Działania korygujące
 • Działania zapobiegawcze.
 • Monitorowanie działań poaudytowych.
 • Rola najwyższego kierownictwa.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia w praktyce audytów wewnętrznych:

o    zasady audytowania

o    ćwiczenia w zakresie planowanie i przygotowania audytu,

o    ćwiczenia w zakresie zbierania i analizowania dowodów audytowych,

o    ćwiczenia w przeprowadzeniu i raportowaniu audytów,

o    ćwiczenia w zakresie organizacji i zarządzania audytem.

Termin i miejsce szkolenia: 

Zachęcamy do ustalania terminów indywidulanych -dostosowanych do Państwa potrzeb!!

 • Miejsce szkolenia – Kielce, ul. Wyspiańskiego 6 lok 7

Na Państwa życzenie szkolenie możemy przeprowadzić także w godzinach popołudniowych !!

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone w terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

Cena za szkolenie:  2000,00 brutto za jedną osobę 

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną !!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz-audytor ZSZ 9001,14001,45001