Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego,  zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Szkolenie przygotowuje do audytowania wymagań jakie stawia nowa norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Prowadzone jest przez doświadczonego Audytora wiodącego posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania jak i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, zewnętrznych i certyfikujących.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności audytorskie lub chcą się doskonalić w zakresie ZSZ.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu: AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA wg NORMY ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje:

 •   Historia zarządzania poprzez jakość
 • System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015. Dokumentowanie.
 • System Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001:2015. Dokumentowanie.
 • Podstawowe pojęcia związane z audytowaniem
 • Rodzaje audytów
 • Wymagania dotyczące audytora
 • Zasady postępowania audytora:

o    obowiązki,

o    zasady,

o    etyka,

o    zachowanie

 • Metody audytowania
 • Etapy audytowania
 • Planowanie i przygotowanie audytu
 • Zarządzanie audytem
 • Metodyka prowadzenia rozmów audytowych – aktywne słuchanie
 • Błędy popełniane podczas audytu
 • Niezgodności
 •  Raportowanie audytów
 • Wymagania Norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 z punktu widzenia audytowania:

o    kontekst organizacji,

o    przywództwo,

o    planowanie,

o    wsparcie,

o    działania operacyjne,

o    ocena efektów działalności,

o    doskonalenie,

 • ĆWICZENIA:
 • Przygotowanie do przeprowadzenia w praktyce audytów wewnętrznych:

o    zasady audytowania,

o   organizacja i zarządzanie audytem,

o   planowanie i przygotowanie audytu,

o   zbieranie i analizowanie dowodów audytowych,

o   przeprowadzenie i raportowanie audytów,

o   organizacja i zarządzanie audytem.

Termin i miejsce szkolenia: 

Zachęcamy do ustalania terminów indywidulanych -dostosowanych do Państwa potrzeb!!

Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Wyspiańskiego 6 lok.7, godzina 9.30

Na Państwa życzenie szkolenie możemy przeprowadzić także w godzinach popołudniowych !!

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone w terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

Cena za szkolenie: 1 500,00 zł brutto za jedną osobę

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną !!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz-audytor ZSZ 9001 i 14001 2015