PEŁNOMOCNIK i AUDYTOR ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.
Zapoznanie z metodyką pracy Pełnomocnika, zgodnie z wymaganiami Normy ISO 9001:2015. Nabycie kompetencji w zakresie tworzenia dokumentacji,nadzoru i doskonalenia SZJ. Zdobycie wiedzy w zakresie pełnienia funkcji Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015. Zapoznanie z metodyką pracy audytora i metodologią audytowania SZJ. Nabycie kompetencji w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015.

Uczestnicy otrzymają dwa certyfikaty ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu:

 1. PEŁNOMOCNIK  SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg Normy ISO 9001:2015
 2. AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg Normy ISO 9001:2015

Szkolenie  obejmuje (16h):

1.Rola i zadania Pełnomocnika SZJ

 • Zakres odpowiedzialność
 • Zakres uprawnień
 • Wymagane predyspozycje
 • Zadania w trakcie wdrożenia systemu
 • Zadania po uzyskaniu certyfikatu

2. System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015.
3. Podstawowe pojęcia związane z audytowaniem
4. Rodzaje audytów
5. Wymagania dotyczące audytora
6. Zasady postępowania audytora:

 • obowiązki,
 • zasady,
 • etyka,
 • zachowanie

7.Metody audytowania
8. Etapy audytowania
9. Planowanie i przygotowanie audytu

 • Zarządzanie audytem
 • Metodyka prowadzenia rozmów audytowych – aktywne słuchanie
 • Błędy popełniane podczas audytu

10.Niezgodności
11. Raportowanie audytów
12. Omówienie wymagań Normy ISO 9001:2015

 • Powołania Normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działanie
 • Ocenia działania
 • Doskonalenie

 Termin szkolenia i miejsce szkolenia

 • 19-20 października 2023r. (czwartek-piątek)
 • 29-30 listopada 2023 (środa – czwartek)

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Wyspiańskiego 6 lok.7

Szkolenie możemy przeprowadzić także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Cena za szkolenie: 1 800,00 zł brutto za jedną osobę

W cenie zapewniamy dla uczestników:

 •  materiały szkoleniowe dla uczestników
 • wzory dokumentacji SZJ
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz_pelnomocnik i audytor ISO 9001 2015