Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Normy PN-ISO 45001:2018

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zapoznaje z metodyką pracy Pełnomocnika oraz przygotowuje do wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego trenera posiadającego wieloletnią praktykę zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jak i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć kompetencje Pełnomocnika i chcą zdobyć wiadomości w zakresie wymagań Norm dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz pragną doskonalić się w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENY PRACY WG NORMY PN-ISO 45001:2018.

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje:

 • Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Czynniki wpływające na system zarządzania BHP
 • Systemowe zarządzanie BHP
 • Model systemu zarządzania BHP
 • Omówienie wymagań normy PN-ISO 45001:2018
 • Wymagania prawne
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Planowanie
 • Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Auditowanie
 • Niezgodności oraz działania korygujące i doskonalące
 • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
 • Ciągłe doskonalenie
 • Rola i zadania Pełnomocnika
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

Termin i miejsce szkolenia:

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Dokładny adres szkolenia podamy uczestnikom wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie.

CENA SZKOLENIA: 1000,00 zł brutto/ os

Szkolenie ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika z możliwością konsultacji dokumentacji systemu.

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Szkolenie może zostać przeprowadzone terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidulanym ustaleniu kosztów!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną !!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz-Pełnomocnik PN-ISO 45001