Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

CEL SZKOLENIA:
1.zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pełnieniu funkcji Pełnomocnika, jako osoby koordynującej wdrażanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
2. poprawa efektywności organizacji oraz zminimalizowanie niezbędnych zasobów, jak dokumentacja czy środki finansowe związane z zarządzaniem zintegrowanymi systemami zarządzania.

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z nadaniem tytułu PEŁNOMOCNIKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA wg Norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje :

 • Pojęcia związane z Zintegrowanym System Zarządzania
 • Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018
 • Rola i zadania Pełnomocnika ZSZ

o    Zakres odpowiedzialność

o    Zakres uprawnień

o    Wymagane predyspozycje

o    Zadania w trakcie wdrożenia systemu

o    Zadania po uzyskaniu certyfikatu

 • Zapoznanie z dokumentacją ZSZ
 • Interpretacja wymagań normy  ISO 9001:2015
 • Interpretacja wymagań normy  ISO 14001:2015
 • Interpretacja wymagań normy ISO 45001:2018
 • Dokumenty i zapisy.
 • Tworzenie dokumentacji

Termin i miejsce szkolenia: 

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Na Państwa życzenie szkolenie możemy przeprowadzić także w godzinach popołudniowych !!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w sobotę.

Szkolenie przeprowadzimy nawet dla 1 osoby.

Szkolenie może być prowadzone także w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Usługa nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestników szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone w terminie dogodnym dla Państwa, w siedzibie Państwa firmy – po indywidualnym ustaleniu kosztów!

Cena za szkolenie : 2000, 00 brutto za jedną osobę  

Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi więcej niż jedną osobę na szkolenie, proponujemy rabat !!!

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie obejmuje zakwaterowania !!

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną !!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Karpacz

właściciel
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl 
tel. kom. 504 253 200

Formularz zgłoszeniowy Formularz- Pełnomocnik ZSZ 9001, 14001, 45001